top of page

Δρ. Μάρκος Καραβιτάκης

 

​​ https://karavitakis-urology.gr

 • Χειρουργός Ουρολόγος, εξειδικευθείς στην λαπαροσκοπική χειρουργική, ρομποτική χειρουργική και ενδοουρολογία στην Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ισπανία. Συγκαταλέγεται ήδη μεταξύ των εμπειρότερων λαπαροσκοπικών χειρουργών στην Ελλάδα με βάση τον αριθμό και το είδος των λαπαροσκοπικών επεμβάσεων που έχει πραγματοποιήσει. Εκπαιδευτής λαπαροσκοπικής χειρουργικής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε πανεπιστημιακά, δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία. 

 • Με έντονη επιστημονική δραστηριότητα στα δρώμενα της ουρολογίας στον διεθνή χώρο, είναι μέλος σε 4 επιτροπές και ομάδες εργασίας της Ευρώπαικής Ουρολογικής Εταιρείας, στο European Association of Urology (EAU) Guidelines Office, το τμήμα που εκπονεί τις κατευθυντήριες οδηγίες (guidelines) της EAU, στο European Board of Urology Examination Committee, στο τμήμα που κατοχυρώνει μετά απο εξετάσεις τον τίτλο Fellow European Board of Urology στους Ευρωπαίους Ουρολόγους και στο European Association of Urology Patient Information Working Group. 

 • Διατηρεί έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον, με έμφαση στην ογκολογία του ουροποιητικού συστήματος. Τα αποτελέσματα των μελετών του έχουν δημοσιευθεί στα εγκυρότερα επιστημονικά ουρολογικά περιοδικά και περιλαμβάνονται στα συγγράματα σημεία αναφοράς της σύγχρονης ουρολογίας. 

 • Έχει συνεχή και ενεργό ρόλο στα επιστημονικά δρώμενα της Ουρολογίας τόσο στον Ευρωπαϊκό όσο και στον Ελληνικό χώρο:

 • As. Member European Association of Urology Guidelines Office, Non-Neurogenic Male Lower Urinary Tract Symptoms: μέλος  στην επιτροπή της Ευρωπαική Ουρολογικής Εταιρείας  που εκπονεί τις κατευθυντήριες οδηγίες (guidelines) της Ευρωπαικής Ουρολογικής Εταιρείας  στην επιτροπή που επικεντρώνεται στα συμπτώματα κατωτέρου ουροποιητικού στον άνδρα και στις παθήσεις του προστάτη

 • As. Member European Association of Urology Guidelines Office, Female Non-Neurogenic Lower Urinary Tract Symptoms: μέλος  στην επιτροπή της Ευρωπαική Ουρολογικής Εταιρείας  που εκπονεί τις κατευθυντήριες οδηγίες (guidelines) της Ευρωπαικής Ουρολογικής Εταιρείας  στην επιτροπή που επικεντρώνεται στα συμπτώματα κατωτέρου ουροποιητικού στην γυναίκα

 • As. Member European Association of Urology   Patient Information Working Group: μέλος του τμήματος που ασχολείται με την σωστή επιμόρφωση του κοινού της Ευρώπης στα θέματα της ουρολογίας

 • As. Member Fellow European Board of Urology Examination Committee: μέλος του τμήματος που ασχολείται με την πιστοποίηση των Ευρωπαίων Ουρολόγων με τον τίτλο του Fellow European Board of Urology.

 • Ειδικός Γραμματέας της  Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας και ο υπεύθυνος ύλης και σύνταξης του περιοδικού newsletter της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας

 • Υπεύθυνος του ουρολογικού σκέλους της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας και Ελληνικού Ογκολογικού Ινστιτούτου.

 • Συγγραφικό-ερευνητικό έργο

  • Βιβλίο: 

   • M.Karavitakis, M. Emberton, HU Ahmed.  Identifying the index lesion. In Polascik T (Ed) Imaging and Focal Therapy of Early Prostate Cancer, Humana Press, 2012

  • Άρθρογραφία/δημοσιεύσεις: 

   • M. Karavitakis, P. Msaouel, V. Michalopoulos, M. Koutsilieris. Pattern of somatostatin receptors expression in normal and bladder cancer tissue samples. Anticancer Research (accepted)  

   • C. Komninos, M. Karavitakis, S. Koritsiadis. Fournier’s gangrene in a patient with obesity and B-lymphoma. Prague Med Rep 2013;114(3):186-90  

   • M. Karavitakis, H.U Ahmed, P.D. Abel, S. Hazell, M.H. Winkler.  Anatomically versus biologically unifocal prostate cancer: a pathological evaluation in the context of focal therapy Ther Adv Urol. 2012 Aug;4(4):155-60.   

   • M. Karavitakis, H.U Ahmed, P.D. Abel, S. Hazell, M.H. Winkler. Increasing use of active surveillance in the UK: trends in pathologic outcomes and implication for focal therapy Prostate. 2012 Sep 15;72(13):1464-8  

   • M. Karavitakis, H.U Ahmed, P.D. Abel, S. Hazell, M.H. Winkler. Margin status after laparoscopic radical prostatectomy and the index lesion: implications for preoperative evaluation of tumor focality in prostate cancer J Endourol. 2012 May;26(5):503-8.   

   • M. Karavitakis, H.U Ahmed, P.D. Abel, S. Hazell, M.H. Winkler.  Focal prostate therapy: opportunities and uncertainties. Discovery Journal   2011 Sep;12(64):245-55.  

   • M.Karavitakis, C. Komninos, P. Theodorakis, V Politis, G. Lefakis, K Mitsios, S. Koritsiadis, G. Doumanis. Evaluation of sexual function in hypertensive men receiving treatment: a review of current guidelines recommendation . Journal of Sexual Medicine 2011 Sep;8(9):2405-14  

   • Kontos S., Papatsoris A., Kominea A, Melachrinou M., Tanoglidi A., Kachrilas S., Karavitakis M., Balampani E., Sotiropoulou-Bonikou Curriculum Vitae Markos Karavitakis  G. Expression of ERβ and its Co-Regulators p300 and NCoR in Human Transitional Cell Bladder Cancer. Urol Int 2011;87(2):151-8  

   • M. Karavitakis, H.U Ahmed, P.D. Abel, S. Hazell, M.H. Winkler. Tumor focality in prostate cancer: implications for focal therapy. Nature Reviews Clinical Oncology 2011 Jan;8(1):48-55   

   • M. Karavitakis, C. Komninos, V. Simaioforidis, S. Kontos, G. Lefakis,  V. Politis, G. Koritsiadis, K. Konstantellou, G. Doumanis.The relationship between androgens, regulators of collagen metabolism and Peyronie’s Disease: A case control study. Journal of Sexual Medicine 2010 Dec;7(12):4011-7  

   • M. Karavitakis, Winkler M, Abel P., Livni N., Beckley I., Ahmed HU. Histological characteristics of the index lesion in whole-mount radical prostatectomy specimens:implications for focal therapy. Prostate Cancer and Prostatic Diseases  2011 Mar;14(1):46-52  

   • M. Luna, M. Karavitakis.  Letter to the editor: “Treatment of bile duct-ligated rats with the nitric oxide synthase transcription enhancer AVE 9488 ameliorates portal hypertension. Liver International. 2009. Oct;29(9):1448

  • Παρουσιάσεις σε συνέδρια:

   • M. Karavitakis, HU Ahmed, PD Abel, N Livni, S Hazell, M Winkler “Evolution of the pathological outcomes after radical prostatectomy with increasing use of active surveillance in the UK: implication for focal therapy” 27 Annual European Association of Urology Meeting. Paris, France (February 2012)  

   • M. Karavitakis, C. Komninos, G. Lefakis, K. Mitsios, V. Politis, G. Doumanis, S. Koritsiadis “Precipitating factors for acute urinary retention in patients with benign prostatic hyperplasia under treatment 2nd International Meeting on Innovations and Evidence Based Medicine in Urology Athens, Greece (September 2011)  

   • M. Karavitakis, C. Komninos, G. Lefakis, V. Politis, K. Mitsios, G. Doumanis, S.Koritsiadis “Initial results from a randomized clinical trial comparing 3 versus 7 days duration of catheterization before a trial without catheter in patients with acute urinary retention due to benign prostatic hyperplasia. 2nd International Meeting on Innovations and Evidence Based Medicine in Urology Athens, Greece (September 2011)  

   • M. Karavitakis, C. Komninos,  G. Lefakis, V. Politis, G. Doumanis, K. Mitsios,  S. Koritsiadis “Effect of positive family history of urolithiasis on the clinical feature and outcome of renal colic: preliminary results of an ongoing, prospective study. 2nd International Meeting on Innovations and Evidence Based Medicine in Urology Athens, Greece (September 2011)   

   • Komninos Christos, Karavitakis Markos, Politis Basileios, Lefakis George,Doumanis Gregorios, Mitsios Kostas, Koritsiadis Sotirios “Anticoagulant treatment and gross hematuria: a case-control study” 2nd International Meeting on Innovations and Evidence Based Medicine in Urology Athens, Greece (September 2011)  

   • Komninos Christos, Karavitakis Markos, Mpakalos George, Lefakis George, Politis Basileios, Mitsios Kostas, Doumanis Gregorios, Koritsiadis Sotirios “Numerical changes of IPSS and pressure/flow cystometry before and after TUR-P” 2nd International Meeting on Innovations and Evidence Based Medicine in Urology Athens, Greece (September 2011)  

   • Karavitakis M., Ahmed HU, Abel PD, Livni N, Hazell S., Winkler MH. “Impact of increasing active surveillance on pathological outcome after radical prostatectomy”. 31st Congress of the Societè Internationale d’ Urologie Berlin, German (October 2011)  

   • Karavitakis Markos, Komninos Christos, Koritsiadis George, Doumanis Gregorios, Lefakis George, Politis Vasilios, Koritsiadis Sotirios. “Attitudes and practices regarding the management of antihypertensive-drug-induced erectile dysfunction” 14th Symposium of the Greek-German Urological Association. Athens, Greece (July 2011)   

   • Karavitakis Markos, Komninos Christos, Koritsiadis George, Politis Vasilios, Lefakis George, Mitsios Kostas, Koritsiadis Sotirios. “Outcomes of resection of bladder tumors performed by residents” 14th Symposium of the Greek-German Urological Association. Athens, Greece (July 2011)   

   • Karavitakis M, Komninos C., Kontos S., Lefakis G., Politis V., Koritsiadis S. “Office cystodiathermy: a safe, effective and low cost strategy for the treatment of highly selected papillary bladder tumors” 14th Symposium of the Greek-German Urological Association.Athens, Greece (July 2011)

   • C. Komninos, Karavitakis M, Mpousmpoulas St., Tsalavoutas St, Sikoutris E, Lefakis G, Koritsiadis G, Doumanis G. “ Can microalbuminuria be predictive of arteriogenic erectile dysfunction in diabetic mellitus patients type II?” 14th Symposium of the GreekGerman Urological Association.Athens, Greece (July 2011)   

   • C Komninos, Karavitakis M., Mpakalos G, Politis B, Mitisos K, Koritsiadis G, Doumanis G “Correlation of body mass index and erectile dysfunction”. 14th Symposium of the Greek-German Urological Association.Athens, Greece (July 2011)   

   • C Komninos, Karavitakis M, Stefanidis A, Kontos S, Skafidas D, Politis B, Koritsiadis S “Left renal cell carcinoma with concurrent thrombi in the left ventricle: a case report” 14th Symposium of the Greek-German Urological Association.Athens, Greece (July 2011)   

   • Komninos C, Karavitakis M, Doumanis G, Barbagianni E, Kontos S, Mitsios K, Varchalama E, Georgiadou E, Koritsiadis S “Fournier Gangrene in a young patient with obesity and B-Lymphoma (NonHodgin): a case report” 14th Symposium of the Greek-German Urological Association.Athens, Greece (July 2011)   

   • Komninos C, Karavitakis M, Koutsikos S, Lefakis G, Politis B, Koritsiadis G, Koritsiadis S “What are the expectations of patients suffering from low urinary tract symptoms due to benign prostatic Curriculum Vitae Markos Karavitakis  hyperplasia?” 14th Symposium of the Greek-German Urological Association.Athens, Greece (July 2011)  

   • M Karavitakis, Hashim U. Ahmed, Paul D. Abel, Naomi Livni, Steven Hazell, Mathias H. Winkler. Is unifocal disease the sine qua non for focal prostate cancer therapy? A pathological evaluation. 4th International Symposium on “Focal Therapy and Imaging in Prostate and Kidney Cancer”. Amsterdam, Netherlands (May 2011)   

   • M Karavitakis, Hashim U. Ahmed, Paul D. Abel, Naomi Livni, Steven Hazell, Mathias H. Winkler. Increasing use of active surveillance in the UK: trends in pathologic outcomes and implication for focal therapy.4th International Symposium on “Focal Therapy and Imaging in Prostate and Kidney Cancer”. Amsterdam, Netherlands (May 2011)   

   • M. Karavitakis, Ahmed H.U., Abel P.D., Hazell S., Winkler M.H. Relationship of radical prostatectomy margin status and index lesion: Implications for preoperative evaluation of tumour focality in prostate cancer.26 Annual European Association of Urology Meeting. Vienna, Austria (March 2011)  

   • S. Kontos, A. Papatsoris, A. Tanoglidi, S. Kachrilas, .M. Karavitakis, C. Komninos, G. Koritsiadis, E. Balampani, I. Daniil, E. Tanoglidi, G. Sotiropoulou-Bonikou G. The expression of estrogen receptor –b (ERB) and its co-activator P300 in bladder stromal myofibroblasts, surrounding bladder carcinomas: from “reactive neighborhood” to “active contributor”. 26 Annual European Association of Urology Meeting. Vienna, Austria (March 2011)  

   • C. Komninos, M. Karavitakis,  S. Koutsikos, V. Simaioforids, V. Politis, G. Lefakis, S. Koritsiadis. Impact of digital rectal examination (DRE) on total serum levels of prostate specific antigen (TPSA). 4th World Congress on Controversies in Urology, Paris, France  

   • M.Karavitakis, Hashim Uddin Ahmed, Naomni Livni, Ian Beckley, Matt Winkler, Paul Abel. “The role of tumor focality in prostate cancer for the selection of patients for focal therapy”. American Urological Association 2009 Meeting, Chicago Illinois, United States (April 2009)  

   • M.Karavitakis, Ian Beckley, Naomni Livni, Paul Abel, Matt Winkler Hashim Uddin Ahmed. “Is focal therapy of localised prostate cancer feasible in the United Kingdom? A histopathological analysis of tumour characteristics and the index lesion”. 2nd International Workshop on Focal Therapy and Imaging in Prostate and Kidney Cancer. Amsterdam, Netherland  (July 2009)  

   • Karavitakis M., Komninos C., Kontos S., Simaioforidis V., Kachrilas S., Politis V., Chatziplis E., Koritsiadis G., Doumanis G. “Altered collagen metabolism in Peyronie’s Disease: Is Dehydroepiandrosterone sulfate the missing link?” 12th Congress of the European Society for Sexual Medicine, Lyon, France (November 2009)  

   • Karavitakis M, Comninos C, Lefakis G, Simaioforidis V, Kontos S, Mitsios K, Koritsiadis S, Doumanis G. “Evaluation of sexual function in hypertensive men receiving treatment: a review of current guidelines recommendation” 6th European Congress of Andrology, Athens, Greece (September 2010)   

   • Komninos C, Karavitakis M, Achtsidis V, Simaioforidis V, Kontos S, Lefakis G, Politis V, Koritsiadis S, Doumanis G. “Correlation between microalbuminuria, retinopathy and erectile dysfunction in patients with diabetes mellitus type II” 6th European Congress of Andrology, Athens, Greece (September 2010)  

   • Simaioforidis V.P, Kontos S, Karavitakis M., Komninos C., Politis V., Koritsiadis S. “Celsus De Medicina. The first reference book in urology?” 25st Anniversary Congress Of the European Association of Urology, Barcelona, Spain  

   • Barbagianni E., Georgiadou E., Smarda M., Varchalama E., Komninos C., Doumanis G., Karavitakis M., Dermitzakis I.” Fournier Disease case report”. 16th European Symposium on Urogenital Radiology, Athens, Greece (September 2009)  

   • Kontos S., Lefakis G., Politis V., Simaioforidis V., Karavitakis M., Koritsiadis S.  “Use of urinary beta-2 microglobulin (BSM) as renal injury index” . European Association of Urology 5th South Eastern European Meeting (SEEM), Belgrade, Serbia (October 2009)  

   • Simaioforidis V., Mitsios K., Doumanis G., Kontos S., Komninos C., Karavitakis M., Koritsiadis S “ The prognostic role of PSA density in the detection of prostate cancer in men with PSA 4-10 ng/ml and negative both digital rectal examination and transrectal ultrasound”. European Association of Urology 5th South Eastern European Meeting (SEEM), Belgrade, Serbia (October 2009)  

   • M. Karavitakis, C. Komninos, G. Lefakis,  V. Politis, K. Mitsios, G. Doumanis, A. Samata, S. Koritsiadis  “Failure of reproduction of patient symptom during urodynamic test: is it due to the psychosomatic side effect of the test? 4th Pan-hellenic Scientific Meeting of the Urodynamics, Neurourology and Female Urology Section (UNUFU) of the Hellenic Urological Association, Ioannina, Greece (September 2011)  

   • C. Komninos, M. Karavitakis, G. Lefakis,  K. Mitsios, V. Politis, G. Doumanis, A. Samata, S. Koritsiadis  “Correlation between IPSS and urodynamic parameters with the outcome of transurethral prostatectomy” 4th Pan-hellenic Scientific Meeting of the Urodynamics, Neurourology and Female Urology Section (UNUFU) of the Hellenic Urological Association, Ioannina, Greece (September 2011)  

   • C. Komninos, M. Karavitakis, G. Lefakis, V. Politis, K. Mitsios, G. Doumanis, A. Samata, S. Koritsiadis  “Perspectives of patients with lower urinary tract symptoms due to benign prostatic hyperplasia” 4th Pan-hellenic Scientific Meeting of the Urodynamics, Neurourology and Female Urology Section (UNUFU) of the Hellenic Urological Association, Ioannina, Greece (September 2011)  

   • M. Tsanaklidis, M. Karavitakis, G. Bakalos, A. Tsantilas, T. Rosenberg, C.Komninos. “Reporting of participants of the BLS course organized by the Hellenic Center of Emergency Care and their contribution in the increase use of the external defibrillator” 37th PanHellenic Annual Congress, Athens, Greece (May 2011)  

   • M. Karavitakis, C.Komninos, S. Kontos, K Mitsios, G. Lefakis, S. Koritsiadis. “Is it safe the changing of urinary bladder catheter in chronic catheterized patients without the administration of antibiotics?”  37th Pan-Hellenic Annual Congress, Athens, Greece (May 2011)  

   • M.Karavitakis, C. Komninos, P. Theodorakis, V. Simaioforidis, G. Doumanis, V.Politis, S. Koritsiadis. “Sexual dysfunction and hypertension: what is referred in the international guidelines for the management of hypertension?” 37th Pan-Hellenic Annual Congress, Athens, Greece (May 2011)  

   • M. Karavitakis, C. Komninos, S. Koutsikos, S. Kontos, G. Lefakis, K. Mitsios, S. Koritsiadis.”Urethral injury during urinary bladder catheterization: an important, not rare and avoidable complication” 37th Pan-Hellenic Annual Congress, Athens, Greece (May 2011)    Curriculum Vitae Markos Karavitakis  

   • C. Komninos, M. Karavitakis, V. Simaioforidis, G. Lefakis, K. Mitsios, S. Koritsiadis “The effect of digital rectal examination on tPSA level” 37th Pan-Hellenic Annual Congress, Athens, Greece (May 2011)  

   • V. Simaioforidis, C. Komninos, M. Karavitakis, G. Lefakis, K. Mitsios, S. Koritsiadis. “What is the relationship between Gleason score of the biopsy and that of the prostatectomy specimen in the localized prostate cancer?” 37th Pan-Hellenic Annual Congress, Athens, Greece (May 2011)  

   • Karavitakis M., Komninos C., Theodorakis P., Simaioforidis V., Politis V., Doumanis G., Koritsiadis S. “Prosytmptomatic control for prostate cancer with the use of prostatic specific antigen: how well are patients informed?” 37th Pan-Hellenic Annual Congress, Athens, Greece (May 2011)  

   • Karavitakis M., Komninos C., Simaioforidis V., Kontos S., Lefakis G., Doumanis G., Politis V., Koritsiadis S. “Delay in the diagnosis of patients with bladder cancer” 20th Hellenic Urological Meeting, Cyprus (October 2010)    

   • Simaioforidis V., Karavitakis M., Kontos S., Koutsikos S., Politis V., Mitsios K., Koritsiadis S. “Hospital-acquired infections of the urinary tractram. Gram negative bacterial infections and resistance” 20th Hellenic Urological Meeting, Cyprus (October 2010)    

   • Simaioforidis V., Kontos S., Karavitakis M., Komninos C., Doumanis G., Politis V., Koritsiadis S. “Evaluation of the reported symptoms of urgency during cystomanometry” 20th Hellenic Urological Meeting, Cyprus (October 2010)    

   • Komninos C., Karavitakis M.,  Simaioforids V., Kontos S., Lefakis G., Politis V., Koritsiadis S. “Digital rectal examination and increase of tPSA: truth or myth?” 20th Hellenic Urological Meeting, Cyprus (October 2010)      

   • Simaioforidis V., Karavitakis M., Kontos S., Komninos C., Lefakis G., Koritsiadis S. “Differences in the IPSS score according to the way of its administration” 20th Hellenic Urological Meeting, Cyprus (October 2010)    

   • Simaioforids V., Politis V., Kontos S., Karavitakis M.,Komninos C., Lefakis G., Koritsiadis S. “Complications of undiagnosed prostate cancer as the cause of emergency department admission” 36th PanHellenic Medical Congress (May 2010)    

   • Simaioforidis V., Lefakis G., Kontos S., Komninos C., Karavitakis M., Koritsiadis S. “ Urethral injuries in pelvic ring fractures”. 7th Macedonian Urological Meeting, Thessaloniki (November 2009)  

   • Kontos S,  Simaioforidis V., Politis V., Lefakis G., Koutsikos S., Karavitakis M., Komninos C., Koritsiadis S. “Risk factors for infection in patients undergoing on ureterolithotripsy 7th Macedonian Urological Meeting, Thessaloniki (November 2009)  

   • Simaioforidis V., Lefakis G., Doumanis G., Kontos S ., Karavitakis M., Kachrilas S., Koritsiadis S. “ Safety of prophylactic infection of amikacin in urodynamic examination”. 3η Scientific Meeting of Urodynamics, Neurourology and Female Urology Section (UNUFU) of the Hellenic Urological Association, Kyllini  (October 2009)  

   • S. Paraskakis, M. Karavitakis, D. Daskalaki, D. Volanaki, A. Anastasiou, K. Daskalakis. “Treatment of enlarged incisional hernia”, Greek Conference of Hernia disease, Thessaloniki (March 2006)  

   • M. Karavitakis, S. Paraskakis, D. Volanaki, A. Liaskos, D. Daskalaki, K. Daskalakis. “Spigelian Hernia, an uncommon case”, Greek Conference of Hernia disease, Thessaloniki    

   • Kr. Daskalakis, S. Paraskakis, M. Karavitakis, D. Daskalaki, Th. Mavromatis. “Pancreatic injuries in multitraumatic patients”, 5TH Greek Conference of Pancreatic Disease, Hania (September 2005)  

   • K. Daskalakis, I. Aggelidakis, D. Daskalaki, M. Karavitakis, E. Myriokefalitaki, S. Paraskakis. “Laparoscopic treatment of hepatic (congenital) cyst”, 7th International Symposium on Advanced Laparoendoscopic Surgery, Ioannina (May 2005)  

 • Μέλος επιστημονικών οργανώσεων:

  •  General Medical Council (Ref Num:6168547) American Urological Association, (AUA ID: 00786570)    European Association of Urology (EAU: 87061)    International Contincence Society    Medical Association of Athens, Greece
   •  
     

bottom of page